Gıda ve İş Güvenliği Danışmanlığı
  Ana sayfa > Hizmetler > Gıda ve İş Güvenliği Danışmanlığı
  HİZMETLER
  » Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
  » Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
  » Ticari Süreçler Danışmanlık Hizmetleri
  » Gıda ve İş Güvenliği Danışmanlığı
  » Back-Up Servisi
  » Sosyal Medya PR
  » Dış Ticaret Brokerliği
Gıda ve İş Güvenliği Danışmanlığı

Gıda Güvenliği Danışmanlığı
Gıda Güvenliği Danışmanlık hizmetimizle bünyenizde bulunan depolama, satın alma, mutfak, servis ve sunum departmanlarınızda görevli personel ve yöneticilerinizin yasal mevzuatlar, Gıda Güvenliği ve Hijyen Uygulamaları, Temel Mikrobiyoloji Bilgisi, İzlenebilirlik hususu ve Dökümantasyonlama ile ilgili konularda bilinçlenmelerini ve gelişimlerini sağlayarak daha verimli ve profesyonel personellere sahip olmanıza yardımcı olarak sektörde bulunduğunuz konumu daha da yükseklere taşımanıza yardımcı oluyoruz.
Yapmış olduğumuz eğitimler ve denetimlerle de bu sürecin devamlılığını sağlıyor , rutin raporlarla tarafınıza iletiyoruz.

• Gıda Güvenliği ve Hijyeni Eğitimleri
• Gıdalar ile Gelen Tehlikeler ve Gıda Güvenliği Önlemleri Eğitimi
• HACCP / ISO 22000 Bilgilendirme Eğitimi
• İşletme Hijyeni Eğitimi
• Alet Ekipman Hijyeni Eğitimi
• Temizlik ve Dezenfeksiyon Eğitimi
• Gıda İşletmelerine Yönelik Kanun ve Yönetmelikler Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
• Servis Personelinin Davranış ve Sunum Esasları Eğitimi

İş Güvenliği Danışmanlığı
işverenlerin, işyerinde alınan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni vermek zorundadır.
İşyerlerinizde daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak ve çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmak amacıyla her yıl tekrar edilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinizi uzman kadromuzla birlikte en iyi ve en doğru şekilde almanızı sağlıyoruz.

• İlk Yardım Eğitimleri
• Mesleki Yeterlilik Eğitimleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
• Yangın eğitimleri ve tatbikatlar
• Risk değerlendirme
• Acil durum eylem planı
• Çalışma ortamı gözetimi
NDC Danışmanlık © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Kurumsal | Hizmetler | Eğitimler | Referanslar | Etkinlikler | İletişim web tasarım