Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
  Ana sayfa > Hizmetler > Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
  HİZMETLER
  » Kurumsal Gelişim Danışmanlığı
  » Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri
  » Ticari Süreçler Danışmanlık Hizmetleri
  » Gıda ve İş Güvenliği Danışmanlığı
  » Back-Up Servisi
  » Sosyal Medya PR
  » Dış Ticaret Brokerliği
Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri

Şirket Kuruluş İşlemleri
• Her tür şirket kuruluşu ile ilgili işlemlerin yapılarak, mükellefiyet tesis ettirilmesi
• Ana sözleşme değişikliklerinin hazırlanması ve tescili

Genel Kurul İşlemleri
• Olağan ve/veya olağanüstü genel kurulların T.T.K. na uygun olarak hazırlanması
• Toplantı tutanağının tescil ettirilmesi.

Tasfiye İşlemleri
• Tasfiye İşlemlerinin gerek T.T.K. gerek Vergi Kanunları açısından takibi ve yürütülmesi Tasfiye İşlemlerinin denetimi Tasfiye İşlemleri ile ilgili danışmanlık

Özel Denetim
• Şirketlerin iç denetimi, prosedür denetimi ve talep edilen diğer özel denetim hizmetleri

Muhasebe
• Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
• Defter tutma hizmeti
• Resmi defterlerin açılış ve yıl sonu kapanışlarının yapılmasının sağlanması.
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Geçici Vergi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile diğer beyan ve bildirimlerin düzenlenerek İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla gönderilmesi
• Yerinde veya ofisimizden muhasebe desteği

Raporlama ve Uzlaşma
• Her türlü finansal raporlama ve yönetim raporları ; bütçe, nakit akış konsolidasyon tablo ve raporlarının hazırlanması
• Talep üzerine sair raporlamalar
• Şirket birleşmeleri, Şirket Uzlaşmaları, Şirket finansal değerlemeleri.

Yurtiçi ve Yurtdışı özel izinler
T.C. Ekonomi Bakanlığı Yatırım ve Teşvik Hizmetler Genel Müdürlüğü’ nden;
• İthalat izinlerinin alınması, Dahilde ve Hariçte izin belgelerinin alınması, İthalat ile ilgili teşviklerin alınması.
• İhracatla ilgili teşviklerin ve KDV iadelerinin alınması.
• Yabancı Sermayeli şirketlere ilişkin gerekli izin ve müracaatların alınması.
• Serbest Bölgelerden, müracaatlar ve izinlerin alınması. (Faaliyet Ruhsatı, Üst yapı devir işlemleri, Personel ve Doğrudan Yatırımcılar için Yabancılara ait Çalışma izinleri)
• Özel Yatırım ve projelendirmelere ilişkin teşviklerin alınması.

Özel izinler
• Kosgeb ve Kalkınma ajanslarından alınacak Hibe ve teşviklerin alınması.
• T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ ndan Personel ve Doğrudan Yatırımcılar için Yabancılara ait Çalışma izinlerinin alınması
• Çalışma izin Süreleri uzatımı
• Yabancı Şube Müdürlüğünden, İkamet izinlerinin alınması.

Sosyal Güvenlik
• İş Kanunu ile ilgili Danışmanlık.
• İş sözleşmelerinin hazırlanması ve Denetim işlemleri.
• İşkur ve Kosgeb’ le ilgili personel Teşviklerinin alınması.
NDC Danışmanlık © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Kurumsal | Hizmetler | Eğitimler | Referanslar | Etkinlikler | İletişim web tasarım